วันจันทร์ , 23 เมษายน 2018
ข่าวสาร

ท่องเที่ยว

 เดินทาง ท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม การเป็นอยู่ของชาวเกาหลี ไปกับบริษัท ทัวร์เกาหลี ชั้นนำของเมืองไทย

น้ำมันหล่อลื่น Yukon ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องยนต์ ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล ทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันอยู่เสมอๆ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า และเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีและสูงเทียบเท่า Inter Brand แต่ราคาสมเหตุสมผล เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ต้องการน้ำมันเครื่องเกรดคุณภาพสูง แต่ราคาไม่สูงเท่า Inter Brand ในปัจจุบันนี้น้ำมันเครื่องยูคอนได้รับความนิยมและมีกลุ่มลูกค้ามากมายที่เชื่อมั่นและไว้วางใจในน้ำมันเครื่องยูคอนของเรา

น้ำมันเครื่อง ยูคอน ผลิตได้มาตรฐาน ผ่านมาตรฐาน ISO 9001 และ 14001 ใช้ US.SYN TECHNOLOGY เป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่เกิดจากการคัดสรรและพัฒนาในการผลิตน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องผ่านมาตรฐาน American Petroleum Institude (API) ยูคอนได้รับรางวัลคุณภาพ THAILAND TRUSTED MARK, ASEAN BUSINESS AWARDS และ YEN-D REUNION

One comment

  1. hellomiki ครบเครื่องเรื่องเกาหลี

Leave a Reply

Scroll To Top